Stavba mostu Albert-Louppe, z brožury Le pont Albert Louppe, Finistère vydané Société anonyme des entreprises Limousin v roce 1930, soukromá sbírka

Tato fotografie zachycuje stavbu mostu Albert-Louppe přes řeku Elorn v brestském přístavu. Jednalo se o dlouho očekávaný projekt. Dokud nebyl uveden do provozu, bylo nutné k překonání řeky využívat trajekty v Le Passage. Na trajekty se nakládali lidé, zboží a dokonce i dobytek. S příchodem automobilů se přívozy staly zastaralými. Most, který postavil inženýr Eugène Freyssinet (1879-1962), byl s velkou pompou slavnostně otevřen v roce 1930 prezidentem republiky.

Tato stavba je pozoruhodná jak po technické, tak po estetické stránce. Most se skládá ze tří polí o délce 173 m, což byl v době jeho výstavby světový rekord. Monumentální bednění oblouků bylo vyrobeno na souši, poté převezeno přes břehy a instalováno na pilíře zasazené do řeky. Most byl navržen jako dvoupodlažní: horní podlaží pro automobily, spodní podlaží pro vlaky (pro něž však nakonec nikdy nebyly zavedeny koleje).

Most byl za války těžce poškozen, ale zničený oblouk byl rychle obnoven, možná až příliš rychle: je to jediný z oblouku, který nyní trpí silným poškozením. Funkční mostovka byla v 60. letech 20. století rozšířena, ale kvůli rostoucímu automobilovému provozu zastarala. Na počátku 90. let 20. století byl vedle něj postaven další most. Od té doby most Albert-Louppe využívají pěší, cyklisté a bruslaři.

Budoucnost tohoto mostu, který byl prohlášen za „památku 20. století“ se v současné době zdá být nejistá. Náklady na zničení tohoto výjimečného architektonického dědictví by byly stejně vysoké jako náklady na jeho renovaci.

Sonia de Puineuf