Výstavy

V průběhu projektu budou uspořádány výstavy studentských prací a další menší tematické výstavy zaměřené na problematiku rekonstrukce a obnovy měst.

Na léto a podzim roku 2023 bude připravena velká putovní výstava. Jejím cílem je nabídnout srovnávací pohled na dvě města (Brest a Drážďany) a jejich schopnost představit si urbanistický vývoj v různých historických obdobích, od 18. století (slavné období, kdy byla potvrzena identita obou měst) až po současnost. Pojem utopie a představy o městských projektech se budou řešit stejně jako realizované projekty. Cílem bude poukázat na historické rozdíly, které podmínily poválečné urbanistické volby, a také na podobnosti v metodách fungování, které se promítají do otázky odolnosti (místo veřejné moci, občanů a umělců atd.). Poslední část výstavy otevře perspektivy budoucího rozvoje měst prostřednictvím prezentace nedávných projektů. Tam se uskuteční práce, která je výsledkem rezidenčního pobytu umělce. Tato výstava, která se zaměří na historické kontinuity, přinese různé předměty a dokumenty (plány, výkresy, archiválie, obrazy, modely, rytiny, fotografie, filmy). Bude se skládat ze dvou typů dokumentů: z těch, které budou reprodukovány z originálních děl a budou strukturovat téma, a z těch, které mohou být upraveny/nahrazeny/doplněny na místě výstavy podle jejího umístění. Tento postup umožní zvýšit hodnotu konkrétních a nepublikovaných děl.