Program Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je vlajkový program Evropské komise na podporu kulturního a audiovizuálního odvětví.

Rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2021–2027 činí 2,44 miliardy eur oproti 1,47 miliardy eur u předchozího programu (2014–2020). Kreativní Evropa investuje do činností, které posilují kulturní rozmanitost a reagují na potřeby a problémy kulturního a kreativního odvětví.

Hlavními cíli programu jsou: zachovávat, rozvíjet a prosazovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a evropské dědictví; zvyšovat konkurenceschopnost a hospodářský potenciál kulturních a kreativních odvětví, zejména audiovizuálního odvětví.

Program přichází i s novinkami, které přispějí k oživení těchto odvětví a k tomu, že budou inkluzivnější, digitálnější a enviromentálně udržitelnější.

Program Kreativní Evropa se dělí na 3 složky: Kultura, Média a Meziodvětvová složka

Další informace: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe?etrans=cs