Malá výstava studentských prací v Bratislavě

Dne 22. února 2024 byla v aule Fakulty architektury STU v Bratislavě zahájena malá výstava studentských prací. Výstava představila výsledky prací realizovaných v posledních několika letech na téma regenerace měst: řešila se otázka průmyslového dědictví a jeho konverze. Není opětovné využití nevyužívaných budov a jejich přizpůsobení našemu každodennímu životu prvním krokem k udržitelné budoucnosti?

Brno: průmyslové město v rekonstrukci

Putovní výstava je doprovázena další, která je prezentována v Alfa-Pasáži v Brně, nákupním centru dokončeném v roce 1932 ve funkcionalistickém stylu. Shromažďuje práce studentů z VUT Brno, kteří se zajímají o téma revitalizace opuštěných průmyslových areálů ve svém městě.

 Brest: znovuvynalézání města

Výstava představuje práce studentů v rámci akademické výměny mezi Institutem geoarchitektury Západobretonské univerzity v Brestu, Fakultou architektury Technické univerzity v Drážďanech a Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně. Úvahy, které se z tohoto procesu vyvinuly, umožnily zahájit transdisciplinární projekt Res Urbanae na téma měst v rekonstrukci. Výstava se uskutečnila v lednu 2023 v Brestu v Maison des Projets.

Studenti tří univerzit navštívili Brest a Drážďany, aby posoudili architektonické a urbanistické výzvy, kterým tato města čelí. Vystavené panely a modely vybízejí ke srovnávacímu pohledu na dějiny Brestu a Drážďan v delším časovém období a zdůrazňují podobnosti v jejich historii architektonickém a urbanistickém vývoji. Ukazují také možné úpravy bývalé věznice Pontaniou ve čtvrti Recouvrance, které jsou v souladu s projektem Carré des Arts. V širším slova smyslu se v souvislosti s úpravou interiérů bloků v přestavěném centru města nabízí otázka možností rekonstrukce města v centru Brestu.

Tyto práce, které jsou zamýšleny jako průzkumné, jsou důsledkem dynamiky iniciované městem a metropolitním regionem. Ukazují rozvojový potenciál Brestu v probíhajícím procesu jeho rekonstrukce.

Výstava s plakáty a modely
Výstava v Maison des Projets
Výstava v Maison des Projets
Plakáty studentů VUT v Brně o bývalé věznici Pontainou
Plakáty studentů VUT v Brně o bývalé věznici Pontaniou
Model Brest 2022