Sympozium

Rekonstruovaná města, města v rekonstrukci

Na mezinárodním sympoziu se sešli přednášející z různých geografických, odborných (doktorandi, akademici, umělci, odborníci atd.) a oborových (architektura, urbanismus, krajina, dějiny umění, literatura, výtvarné umění atd.) prostředí, kteří se zabývají pojmem rekonstrukce.

19.-21. ledna 2023 v Brestu. Seznamte se s programem sympozia zde: