Workshop

Workshop pro studenty architektury, urbanismu a městského designu se uskutečnil v listopadu 2022. Workshop, který společně pořádaly VUT, UBO a TUD, se zaměřil na zachování a konverzi brněnského průmyslového dědictví.

Brno zažilo rychlý hospodářský a urbanistický rozvoj v období industrializace v 19. století. Četné textilní továrny, které byly zakotveny v městské struktuře a které si vyžádaly vznik a rozvoj strojírenského průmyslu, vynesly Brnu titul “moravský Manchester”. Aby měli zakladatelé továren průmyslovou výrobu pod kontrolou, stavěli na okrajích průmyslových areálů velké moderní vily, jako například vilu Löw Beer (arch. Alexander Neumann, 1903-1904), vilu Stiassni (arch. Ernst Wiesner, 1927-1930) nebo slavnou vilu Tugendhat (arch. Ludwig Mies van der Rohe, 1928-1930). Během druhé světové války je opustili jejich majitelé, kteří uprchli ze země nebo byli deportováni do koncentračních táborů. Ty byly následně vyrabovány a poškozeny nebo dokonce částečně zničeny. Dnes se na tato místa vztahují ochranná opatření, která sahají až k jejich zařazení na seznam světového dědictví UNESCO. Pokud jde o továrny, ty zůstaly v provozu ještě dlouho za socialistického režimu. Hospodářská krize v polovině 90. let vedla k rozsáhlé restrukturalizaci průmyslu a k uzavírání továren. Tento proces úpadku vyvolal řadu diskusí o jejich opětovném využití. Od doby, kdy byly realizovány projekty konverze továren, jako například průmyslový park Dolní Vítkovice v Ostravě, který byl v roce 2005 oceněn první značkou evropského dědictví, se příklady množí. Kromě toho, že probudily uznání této typologie jako dědictví a předmětu výzkumu, potvrdily přístup, který je součástí udržitelné logiky měst.

Lokalitou navrženou ke studiu byla textilní továrna Mosilana, která se nachází v centru města Brna a jejíž výroba byla ukončena přibližně před dvaceti lety. Cílem je představit projekt revitalizace těchto budov, o kterém město v současné době uvažuje.

Na začátku workshopu byla uspořádána prohlídka tohoto areálu s průvodcem, která odhalila urbanistický kontext i potenciál továrny a jejích budov. Studentům byla také předána dokumentace stavby (plány, řezy atd.). Pro pochopení kontextu, s cílem poskytnout kulturní zázemí a porozumět dlouhé průmyslovou tradici města Brna i pozornosti věnovanou jeho dědictví, bylo uspořádáno několik doprovodných aktivit: 

  • Návštěva vily Tugendhat a vily Löw-Beer
  • Prohlídka “vzorového průmyslového města” Zlína, založeného významným podnikatelem Tomášem Baťou, kde bylo k vidění několik příkladů proměn starých budov původního továrního města.
  • Přednáška Michaely Ryškové z Metodického centra průmyslového dědictví Národního památkového ústavu.
Skupina studentů navštěvujících muzeum
dva studenti pracují na svém projektu
dva studenti zezadu při pohledu na průmyslový areál
skupina studentů při pohledu na model

Projekty vypracované studenty budou předmětem výstavy, která bude představena v lednu 2023 u příležitosti mezinárodního sympozia pořádaného v Brestu.

Zde je článek o našem projektu a zejména o brněnském workshopu, který vyšel v českém časopise Propamátky: