Titulní strana knihyBrest od Pierra Mac Orlana, 1926, Paříž, vyd. Emile-Paul frères, soukromá sbírka

Pierre Mac Orlan (1882-1970), spisovatel, který se často pohyboval v pařížské bohémě, napsal povídku o městě Brest, která vyšla v Paříži ve sbírce „Portrait de la France“.

Básník, kterého okouzlil půvab dělnických čtvrtí a přístavů, několikrát pobýval v Bretani. Ve své knize líčí své toulky a setkání ve městě Brest, k němuž má nejednoznačný vztah. Někdy tvrdí, že ho miluje „víc než kterékoli jiné město ve Francii“, a to díky přátelstvím, která tam navázal, a jindy ho hodnotí poměrně přísně, pokud jde o jeho architekturu a urbanismus bez jakýchkoli pozoruhodných kvalit.

Psala se polovina 20. let 20. století a Brest osciloval mezi přetrvávající minulostí a modernitou, která si razila cestu. Zvuk dřeváků na dlažbě ulice Rue de Siam se mísí s jazzovou hudbou. Pro Mac Orlana je pokrok nevyhnutelný, i když „Brest je město, které patří minulosti a které minulost každý den znovu získává“. Předpovídá, že jednoho dne „se v přístavu z křišťálu, oceli a mosazi obalené hedvábím bude mluvit všemi jazyky“. Do té doby se mu zdá, že město, „jehož konfigurace umožňuje představivosti tolik ekonomických a literárních hypotéz“, „dřímá dočasným spánkem“…

Sonia de Puineuf