Université de Bretagne Occidentale

Université de Bretagne Occidentale

Západobretonská univerzita (UBO) byla založena v roce 1971 a je veřejnou vědeckou, kulturní a odbornou institucí. Jejím cílem je přispívat k rozvoji výzkumu a zvyšování vědecké, kulturní a odborné úrovně národa a jednotlivců, kteří jej tvoří. Přispívá k regionálnímu a národnímu rozvoji, k hospodářskému rozvoji, k provádění politiky zaměstnanosti a ke snižování sociálních a kulturních nerovností.

UBO je multidisciplinární institucí, má přibližně třicet výzkumných jednotek, z nichž polovina je napojena na veřejnou vědecko-technickou instituci (CNRS, INSERM, IRD) a/nebo na veřejnou průmyslovou instituci (IFREMER). Některé z nich jsou také přidruženy k univerzitnímu nemocničnímu centru (CHU). UBO se věnuje především čtyřem hlavním výzkumným oblastem (těmi jsou námořní vědy, humanitní a společenské vědy, matematika/informační a komunikační technologie, zdraví/zemědělské prostředí/materiály), k nimž jsou přiřazeny čtyři výzkumné ústavy, což podporuje mezioborové výměny a vznik inovativních výzkumných projektů. Výzkum na UBO se orientuje na inovace a rozvoj a zabývá se tématy, která jsou důležitá pro problémy moderní společnosti, jako je zdraví a udržitelný rozvoj.

Laboratoř geoarchitektury, která se konkrétněji podílí na projektu RES URBANAE, vznikla v roce 1982. Vyznačuje se oborovou, metodickou, geografickou a biogeografickou komplementaritou a zaměřuje se na čtyři charakteristické zeměpisné oblasti: městské oblasti, běžné přírodní oblasti, chráněné přírodní a polopřírodní oblasti a oblasti, kde se stýká pevnina s mořem. Výzkum rozvíjený v rámci Laboratoře geoarchitektury se zaměřuje na praxi prostorové transformace, ale také na doktríny, paradigmata, myšlenky a teorie, které jsou základem této praxe. Tato orientace vedla k vytvoření nástrojů pro pozorování, analýzu a hodnocení, stejně jako ke zkoumání teorií, diskurzů a reprezentací. Členové týmu zastupují velkou část univerzitních pracovišť bretaňského regionu: Brest, Lorient, Quimper, Vannes. Celkový výzkumný projekt týmu je strukturován kolem dvou hlavních souvisejících a multidisciplinárních témat – “Dynamika a struktury území” a “Inventarizace a správa dědictví” – k nimž je přidruženo průřezové a společné téma “Praxe, využití, trajektorie a reprezentace”. Tým, který je veden snahou o multidisciplinární přístup, se snaží předávat metody a dovednosti aktérům na daném území a sdílet výsledky svého výzkumu prostřednictvím vědeckých publikací a pragmatických odborných znalostí (šíření a přenos). Laboratoř podporuje pět magisterských oborů a vede také doktorské studium související s jejími oblastmi činnosti.

Další informace: http://www.geoarchi.net/actu/accueil