Publikace

Vícejazyčná závěrečná publikace bude mít 400 stran rozdělených do dvou částí: sborník z mezinárodního sympozia a katalog putovní výstavy s bohatou ikonografií. Tato kniha je proto určena dvěma cílovým skupinám: informované a široké veřejnosti. Publikace bude vydána na konci projektu, v květnu 2024, a bude odrážet všechny činnosti, které v rámci projektu RES URBANAE provedli zúčastnění partneři.