Umělecká rezidence

Ivana Radovanovic prozkoumává šest týdnů nejprve Brest a poté Drážďany. Pro tuto srbskou umělkyni žijící v Rakousku jsou obě města zcela neznámá. Během svého pobytu přichází do kontaktu s nejrůznějšími lidmi a vnímá atmosféru města. Objevuje historii, architekturu a topografii obou měst. Jak obě města vypadají? Jaký z nich má pocit? Ivana Radovanovic je vystudovaná komponistka, a proto si klade ještě jednu zásadní otázku: Jak tato města znějí? Poslouchá je, věnuje pozornost všem zvukům a nahrává je. 

Ze všech těchto nahraných zvuků následně vytvoří hudební dílo, které odráží její osobní dojem z obou měst a vytváří nové spojení mezi oběma městy. Toto dílo představí veřejnosti na závěrečné putovní výstavě, která bude prezentována v létě 2023 nejprve v Brestu a na podzim 2023 v Drážďanech. Na jaře 2024 se vydá do Brna. Poté bude vystavena i v dalších evropských městech.