Text domovské stránky

Projekt RES URBANAE vychází z urbánních aktualit dvou měst – Brestu a Drážďan – jejichž historie odhaluje společné trajektorie: byla zničena bombardováním za druhé světové války a poté obnovena různými způsoby a podle vlastních časových možností. Projekt nabízí novou perspektivu, která obnovuje znalosti o dějinách měst, zejména o jejich rekonstrukci, ve světle světa v procesu transformace a odolnosti měst. Cílem je prozkoumat, jakým způsobem destrukce, která postihla daná území, následně dala podnět k tvůrčím přístupům, ať už architektonickým, urbanistickým nebo uměleckým, a sledovat roli, kterou hraje imaginace při (re)konstrukci identity měst.