Putovní výstava

Brest – Drážďany: (Re)konstrukce městské imaginace

Tato výstava zkoumá, jak se konstruují a rekonstruují světy městských obrazů a představ, a to na základě srovnávací historie dvou měst – Brestu (ve Francii) a Drážďan (v Německu). Brest je středně velké město, na rozdíl od Drážďan, které mají půl milionu obyvatel.

Historicky stály Brest, vojenská základna obrácená k oceánu, a Drážďany, barokní klenot Saska, v protikladu, ale při jejich téměř úplném zničení během bombardování za druhé světové války je spojil společný osud.

Od té doby stojí obě města před stejnou výzvou rekonstrukce. Jejich odlišná minulost a antagonistická geopolitická situace během studené války vedly k odlišným koncepcím a časovým rámcům rekonstrukce, v nichž se mnohé rány hojily jen obtížně: Brest se stal přístavem pro jaderné ponorky a nachází na nejzápadnějším cípu evropského kontinentu, zatímco Drážďany, na hranici s východní částí střední Evropy, spadaly do sovětské sféry vlivu.

Projděte si s námi tři století a porovnejte vývoj obou měst s cílem najít shody v odlišnostech a rozdíly v podobnostech. Každé město zprostředkovává určitý obraz sebe sama, definovaný stavbami, destrukcemi a přestavbami, které utvářely městskou oblast. Na této výstavě jsou porovnávány realizované projekty a projekty, které zůstaly pouhými sny. Utopické představy nejsou opomenuty, právě ty totiž stále generují nové myšlenky i činy.

Brest a Drážďany, dvě města se silnou identitou, nás díky své odlišnosti vybízejí k zamyšlení nad rozmanitostí evropských měst, která dnes čelí stejným politickým, kulturním a environmentálním výzvám a mohou na ně díky svým historickým a současným specifikům nacházet různé odpovědi.

Doufáme, že každý návštěvník v těchto úvahách najde ozvěnu svého vlastního města a způsobu, jakým nachází řešení problémů, které se táhnou naší společnou evropskou historií.

Výstava je k vidění v Dopravním muzeu v Drážďanech od 16. prosince do 25. února 2023.

Putovní výstava pokračuje ve své cestě v Brně (od 2. do 30. dubna 2024 na Fakultě architektury VUT)!