Walter Hahn, Jižní obvod s okresním soudem, pohled na severovýchod, 1932, SLUB Dresden Deutsche Fotothek

Fotografie Waltera Hahna zachycuje předměstí Drážďan vystavěné ve 20. letech 20. století. Mírně moderní budovy ještě nemají ploché střechy, ale mají hladké fasády. Jejich balkóny směřují do obecní zeleně, kterou zdobí několik mladých stromků. Tyto bloky kolektivního bydlení jsou uspořádány do architektonického souboru, který se rozchází s archetypální ulicí a dávají tak přednost cirkulaci vzduchu a světla. Jsou typické pro meziválečný evropský urbanismus.

Za těmito budovami se nacházejí soudní budovy s věznicí postavenou na počátku 20. století. Vedle nich se nachází moderní objekt: sportovní hřiště technické vysoké školy.

V popředí je vidět nezastavěný pozemek, který čeká na budoucí výstavbu.

Sonia de Puineuf