Vysoké Učení Technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT) sahá až do 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsali dekret o zřízení Českého vysokého učení technického v Brně. Byla to první česká univerzita na Moravě. Univerzita začínala se 4 profesory a 47 studenty a postupně se vyvinula v mezinárodně uznávanou vzdělávací instituci, která nabízí pokročilé vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a třech vysokých školách. Studenti mohou získat kvalitní vzdělání v široké škále oborů: technických, přírodovědných, ekonomických a uměleckých. Výzkum a vývoj, především ve výzkumných centrech, je důležitou součástí činnosti VUT. Díky grantům se univerzitě podařilo vybudovat pět vlastních vědeckých center a navíc se spolu s dalšími univerzitami a vědeckými institucemi podílí na činnosti dvou renomovaných výzkumných center (Středoevropský technologický institut (CEITEC) a centrum IT4INNOVATIONS).

Česká škola architektury v Brně (dnes Fakulta architektury, která je hlavním přispěvatelem univerzitního RES URBANAE) vznikla po vzniku československého státu v roce 1919 jako výsledek dlouholetých snah o otevření katedry architektury a pozemního stavitelství na Českém vysokém učení technickém v Brně. Fakulta architektury uděluje bakalářské, magisterské a doktorské tituly v oboru architektury a urbanismu. Oddělení památkové péče si klade za cíl přispět ke vzdělávání architektů nabídkou širokého vzdělání na pomezí umění a techniky. Jeho cílem je vychovávat architekty, kteří jsou schopni vnímat historii jako zdroj osvícení a tvůrčí inspirace, protože ignorování historie je známkou nezralosti. Architekti, kteří jsou schopni vnímat jednotu formy, prostoru a materiálů, protože nerespektování fyzikálních zákonů je naivita. Architekti schopní respektovat práci svých předchůdců, protože opomíjet tvůrčího génia je drzost. A především architekti schopní tvořit s využitím výrazových prostředků a technologií 21. století.

Další informace: https://www.fa.vutbr.cz/