Quéliverzanské věže ve výstavbě, Brest, 1954, Archives municipales de Brest

Na této fotografii jsou zachyceny bytové domy ve čtvrti Quéliverzan. Tyto věžáky jsou součástí „betonových květin“, které umožnily znovu ubytovat obyvatelstvo Brestu, dočasně umístěné v kasárnách. Jednalo se o jednu ze šesti „experimentálních lokalit“, které byly ve Francii realizovány za účelem testování nových urbanistických a stavebních postupů.

Jejich architekti Raymond Lopez a Raymond Gravereaux se těsně před válkou proslavili stavbou nemocnice Morvan, která je skvělým příkladem modernistické klasicistní architektury v Brestu. Zde navrhli budovy, jejichž modernost byla radikálnější: pilíře ve tvaru písmene V podpírají věže čtvercového půdorysu s prefabrikovanými fasádami s typizovanými otvory (okna a lodžie). V 80. letech 20. století byly rehabilitovány šedým a modrým obkladem.

Tyto dvanáctipatrové budovy byly prvními „mrakodrapy“ v Brestu.  Symbolizují odvahu přestavby za hradbami, kde se utvářelo „bílé město“ o menší výšce.

Sonia de Puineuf