Oswald Enterlein, Projekt kulturního domu na náměstí Altmarkt, 1954, Stadtmuseum Dresden

Grafik a malíř Oswald Enterlein (1884-1963), nespokojený s vlekoucími se plány na rekonstrukci zničeného centra města, vypracoval kolem roku 1954 jako „drážďanský fanatik“ vlastní plány pro centrum města, zejména pro náměstí Altmarkt. V tomto roce Chruščov vyhlásil obrat k industrializované výstavbě, ale Enterlein to ve svém návrhu nezohlednil.

Díky intenzivní četbě novin se Enterlein dozvěděl o plánech hlavního architekta města Herberta Schneidera, který v duchu „16 zásad urbanismu“ převzatých ze Sovětského svazu plánoval pro centrum města monumentální stavbu: věž v klasickém socialistickém stylu.

V souladu s těmito pokyny navrhl Enterlein reprezentativní budovu na jižní straně náměstí Altmarkt. Bohatě zdobená pětistupňová věž s impozantní výškou 135 metrů měla být přístupná po širokém schodišti. Základna hlavní části budovy byla jakousi zvětšenou replikou drážďanského Zwingeru. Na průčelí budovy bylo několik výklenků s terasami zdobenými sochami. Mrakodrap byl velkolepě zakončen točitým schodištěm s impozantní koulí z opálového skla a lucernou. Budova měla obsahovat byty, kavárnu a restauraci a také hotel a měla být postavena z míšeňské červené žuly a labského pískovce. Měla být lemována dalšími bohatě zdobenými budovami, včetně „úřednických věží“ na severní straně náměstí.

Enterlein své plány předložil drážďanské městské radě a v roce 1958 je zaslal také Hermannu Henselmannovi, tehdejšímu hlavnímu architektovi Velkého Berlína. Veškeré jeho úsilí však bylo marné.

Claudia Quiring