Malá výstava studentských prací v Bratislavě

Dne 22. února 2024 byla v aule Fakulty architektury STU v Bratislavě zahájena malá výstava studentských prací. Výstava představila výsledky prací realizovaných v posledních několika letech na téma regenerace měst: řešila se otázka průmyslového dědictví a jeho konverze. Není opětovné využití nevyužívaných budov a jejich přizpůsobení našemu každodennímu životu prvním krokem k udržitelné budoucnosti?