Brest: znovuvynalézání města

Výstava představuje práce studentů v rámci akademické výměny mezi Institutem geoarchitektury Západobretonské univerzity v Brestu, Fakultou architektury Technické univerzity v Drážďanech a Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně. Úvahy, které se z tohoto procesu vyvinuly, umožnily zahájit transdisciplinární projekt Res Urbanae na téma měst v rekonstrukci. Výstava se uskutečnila v lednu 2023 v Brestu v Maison des Projets.

Studenti tří univerzit navštívili Brest a Drážďany, aby posoudili architektonické a urbanistické výzvy, kterým tato města čelí. Vystavené panely a modely vybízejí ke srovnávacímu pohledu na dějiny Brestu a Drážďan v delším časovém období a zdůrazňují podobnosti v jejich historii architektonickém a urbanistickém vývoji. Ukazují také možné úpravy bývalé věznice Pontaniou ve čtvrti Recouvrance, které jsou v souladu s projektem Carré des Arts. V širším slova smyslu se v souvislosti s úpravou interiérů bloků v přestavěném centru města nabízí otázka možností rekonstrukce města v centru Brestu.

Tyto práce, které jsou zamýšleny jako průzkumné, jsou důsledkem dynamiky iniciované městem a metropolitním regionem. Ukazují rozvojový potenciál Brestu v probíhajícím procesu jeho rekonstrukce.

Výstava s plakáty a modely
Výstava v Maison des Projets
Výstava v Maison des Projets
Plakáty studentů VUT v Brně o bývalé věznici Pontainou
Plakáty studentů VUT v Brně o bývalé věznici Pontaniou
Model Brest 2022