Mnemosyne. Vodní dílo Dresdner Sezession 89, Drážďany, 1993-2000

Wasser Kunst Weg Mnemosyne je výsledkem iniciativy umělkyň z “Dresdner Sezession 89”, které na počátku 90. let 20. století rozvíjely myšlenku připomenout prostřednictvím uměleckého komentáře množství malých městských vodních toků v Drážďanech, které byly v důsledku městské zástavby z velké části skryty nebo zanikly. Od roku 2000 se nejdůležitější scénou stalatéměř dvanáct kilometrů dlouhá  , která protéká jižní částí Drážďan na levém břehu Labe. Pramení v údolí, které je před městem chráněno pásmem kopců, dosahuje centra Drážďan u Velké zahrady, překračuje bývalé opevnění, a nakonec se vlévá do Labe východně od vesnice Brühl. Přibližně polovina toku potoka je dnes pod zemí a v panoramatu města již není viditelná.

Tuto situaci vzaly umělkyně jako výchozí bod pro svou práci. Pro její pojmenování si vybraly postavu ze starořecké mytologie: titánku Mnémosynu, dceru Urana a Gaii (tedy nebe a země), Diovu milenku a matku devíti múz. V řeckém panteonu je Mnémosyné božstvem paměti a vzpomínek, ale představuje také vodu, ženskost a umění.

Umělkyně zdůraznily tok Kaitzbachu od jeho pramene k ústí různými uměleckými doplňky, které dohromady tvoří příběh. Stalo se tak i v místech, kde potok teče pod zemí, čímž se opět zviditelnil a nepřímo připomněl v městském prostoru. Některé z uměleckých komentářů jsou velmi nenápadné a pro neznalce místa těžko nalezitelné, jako například instalace „Haltepunkte“ vytvořená BKH Gutmann před drážďanskou radnicí. Mnohem více je v městské krajině přítomna instalace „Aqualux“ Kirsten Kaiser, která označuje ústí Kaitzbachu v bývalém gondolovém přístavu kurfiřtství na Labi, nyní přeměněném na park. Skládá se z dlouhé řady zakřivených akrylových skel, která představují virtuální řeku a která se ve tmě zevnitř modře rozsvěcují, což vytváří velmi poetický efekt.

Hans-Georg Lippert