Birgit Schuh, Schokofluss (Čokoládová řeka), Drážďany, 2011 

Čokoládová řeka (Schokofluss) vznikla v rámci kreativní sítě, kterou v roce 2010 založily umělkyně Anke Binnewerg a Birgit Schuh. Dějištěm byl Plauenschen Grund, údolí řeky Weißeritz lemované skalními stěnami, které ústí do údolní nivy Labe poblíž bývalé splavné a mlynářské vesnice Plauen jihozápadně od Drážďan. V 18. století bylo toto údolí dějištěm velkolepých dvorských slavností a později inspirovalo romantické malíře. S výstavbou železniční trati Drážďany-Chemnitz, dokončenou v roce 1869, se dno údolí proměnilo v průmyslovou a dopravní oblast, jejíž zajímavou minulost z hlediska uměleckých a sociálních dějin znal jen málokdo.

Od roku 2008 umělci na tuto minulost znovu symbolicky upozorňují, vyprávějí o ní a vytvářejí tak novou kolektivní paměť. Instalace „Schokofluss“ se skládala ze čtvercových betonových bloků natřených lesklou hnědou barvou, které byly umístěny do odvodňovacího příkopu, jenž vedl šikmo přes chodník vedoucí do údolí. Instalace byla poetickou připomínkou čokoládového průmyslu, který v Drážďanech-Plauen vzkvétal v 19.století, a dodávala místu překvapivou auru, ale jako součást rušné pěší a cyklistické stezky tento efekt nemohl a neměl trvat dlouho.

Lak na kamenech se setřel a v roce 2016 byla instalace v rámci stavebních prací zcela odstraněna, což autorka sebekriticky komentuje na informační tabuli, která je na místě stále přítomna: „Čokoládová řeka Birgit Schuh od roku 2011 tekla do žlabu u mlýna na statku a ztrácela svůj tvar. V roce 2016 vyschla úplně.“

Hans-Georg Lippert