Kraftwerk Mitte Drážďany po rekonstrukci

Kraftwerk Mitte v Drážďanech byla tepelná elektrárna založená v roce 1895 a výrazně rozšířená ve 20. letech 20. století městským architektem Paulem Wolfem. Po 99 letech provozu byla v roce 1994 uzavřena. V roce 2016 byla dokončena kompletní proměna hlavních budov a demolice přístavků a areál byl znovu otevřen jako kulturní zařízení, především pro operetní, hudební a divadelní představení. Dnes zde sídlí Státní operetní divadlo, zkušebny Státní hudební konzervatoře Drážďany, hudební škola Hudební konzervatoře Heinricha Schütze v Drážďanech a v bývalé transformátorové hale saské pracoviště Nadace Heinricha Bölla pro politické vzdělávání dospělých.

Myšlenka se mění v realitu: Kraftwerk Mitte se má stát živoucím místem kultury, umění a kreativity. Wilsdruffer Vorstadt, vstupní brána do centra Drážďan, bude obohacena o centrum atrakcí. V posledních letech se tato oblast stala vyhledávanou částí centra města, kde se snoubí bydlení, práce a kultura.

Kraftwerk má tomuto rozvoji dodat impuls: unikátní průmyslové budovy mají být znovu využity, brownfieldy revitalizovány. Nové, esteticky propracované budovy doplní památkově chráněné objekty a podtrhnou tvůrčí charakter čtvrti. V zásadě budou zachovány všechny stávající budovy a bude zachován vzhled bývalé tepelné elektrárny. Působivé industriální památky budou rehabilitovány a dodají lokalitě jedinečnou tvář.

Hans-Georg Lippert