Renovované fasády obytných domů z dob socialismu, Drážďany, Foto Quentin Arnaud, 2021

V 70. letech navrhli inženýři z Technické univerzity v Drážďanech typizované budovy (typ WBS 70), které rychle uspokojily rostoucí potřebu bydlení v NDR. Po celé zemi vyrůstaly na městských periferiích věžáky a bary, v nichž bydlely rodiny založené generací baby-boomu.

Dnes tento bytový fond chátrá a začíná se renovovat. Na základě výsledku debat je obyvatelům navržena obnova fasád, která zahrnuje instalaci balkonů v podobě volných kovových konstrukcí. Ty jsou vidět na této fotografii. Jedná se o účinný a úsporný způsob, jak zvětšit obytný prostor a otevřít obydlí světlu a vzduchu. Tyto budovy jsou většinou obklopeny rozsáhlými zelenými plochami, na kterých vyrostla vegetace a které obyvatelé využívají jen zřídka. Balkony umožňují větší blízkost k této urbanistické přírodě. Jedná se o prvek, který přinesl obyvatelům nečekanou přidanou hodnotu během karantény.

Na druhou stranu se zahušťují velkorysé prostory mezi budovami: staví se zde nové bydlení. Město se tak vyhýbá rozšiřování do okolní krajiny, která je v případě Drážďan známá svou vysokou kvalitou.

Sonia de Puineuf