Thomas Will, Drážďany, Rekonstrukce Neumarktu, květen 2008.

Již v 80. letech 20. století se objevovaly otázky, zda lze rekonstruovat náměstí Neumarkt „přesně tak, jak bylo“, ale teprve po úžasné rekonstrukci kostela Frauenkirche se tento sen zdál být na dosah.

Pro realizaci tohoto velmi ambiciózního projektu byl sestaven seznam historických budov: jednalo se o pozoruhodné stavby, které měly býtobnovenydo podoby, v jaké existovaly před bombardováním Drážďan. Seznam byl původně omezen na 19 budov, ale nakonec se rozrostl na 62.

Náměstí Neumarkt a okolní ulice byly upraveny podle městského plánu a pozemky, které tak vznikly, byly přiděleny různým developerům. Developeři se museli řídit generálním plánem, který zajišťoval homogenitu nové urbanistické kompozice, jež se znovuzrodila z popela Drážďan. V prolukách mezi památkově chráněnými budovami vznikly nové objekty, jejichž modernost se vyhýbá jakékoli agresivitě.

Nový Neumarkt je místo, které má jen vnější podobu starých Drážďan: za barokními a eklektickými fasádami se skrývají dvory a interiéry odpovídající dnešním standardům (výtahy a další moderní vymoženosti). Tato „identická“ rekonstrukce, která dnes stojí před finálním dokončením, se týká pouze výsledného vzhledu budov, nikoli samotného procesu výstavby, protože v zájmu rychlosti a hospodárnosti nebyla vyvinuta žádná snaha respektovat stavební techniky minulosti. Malebné prostranství harmonizující s Frauenkirche lahodí očím mnoha turistů, kteří tak mohou objevovat Drážďany tak, jak o nich vždy snily: Florencie na Labi.

Sonia de Puineuf