Fontánové sochy Jezera od Marty Pan v Brestu, rue de Siam, 1989, Archives municipales de Brest

Tato fotografie zachycuje fontány, které vytvořila Marta Pan (1923-2008), umělkyně maďarského původu žijící ve Francii. Kašny se nacházejí v nejširší části ulice Rue de Siam, kterou původně protínala kolmá osa, tedy právě v místě, které Mathon v roce 1948 zobrazil na své kresbě.

Tyto kašny nechalo v 80. letech 20. století postavit město Brest. Jsou pouze fragmentem díla, které se mělo rozvíjet od náměstí Svobody až po řeku Penfeld a jehož tématem byla voda jako metafora paměti města, která se znovu vynořuje na různých místech. Tento projekt nebyl dokončen a bylo instalováno pouze sedm fontán nazvaných Les Lacs (Jezera). Tyto geometrické objemy z leštěné černé žuly dobře zapadají do abstraktního slovníku Marty Pan a do myšlenky univerzální umělecké formy, která může bez problémů vklouznout do rekonstruovaného města.

Instalace díla však vyvolala živou debatu. Obyvatelé Brestu mají dodnes k těmto kašnám vztah plný emocí, někdy je obdivují, jindy nenávidí. Jejich přítomnost v městském prostoru svědčí o touze zaplnit mezery, které Mathonův urbanismus vytvořil, a to jak v doslovném, tak v přeneseném slova smyslu.

Sonia de Puineuf