Jean-Baptiste Mathon, Rue de Siam, les Portiques, Brest, akvarel, 1948, originál ztracen, fotografie, soukromá sbírka

Tato kresba Jeana-Baptista Mathona, architekta pověřeného rekonstrukcí Brestu, ukazuje pohled na ulici Rue de Siam z portiků budov, které ji lemují. Poskytuje poměrně přesnou představu o estetické stránce přestavby Brestu.

Mathonsi Brest představoval jako bílé město, kde je spousta vzduchu a světla. Aby se vypořádal s architektonickou rozmanitostí města způsobenou postupným odškodňováním obětí katastrofy, rozhodl se klíčová místa města monumentalizovat. Jeho budovy jsou uspořádané a mají impozantní rozměry, jejich přízemí jsou pojata jako portiky s obloukovitými pilíři, jejich hladké fasády mají vertikální otvory a nejvyšší patro je zapuštěno nad římsou. Je to elegantní svět přímých linií, opakování a symetrie. Modernost se zde snoubí s tradicí.

Mathonova urbanistická vize nemá ani radikalismus Le Corbusiera, ani nostalgii těch, kteří by rádi viděli město přestavěné „identicky“. Podle něj se Brest musí chopit své mimořádné příležitosti a přestavět se způsobem, který je přizpůsoben své době. Přesto tato kresba, kterou Mathon (Prix de Rome v roce 1923) vytvořil pro Brest, nabízí atmosféru a perspektivu odpovídající ideálním městům, jak si je představovali malíři renesance…

Sonia de Puineuf