Richard Peter sen., Misková Fontána (autorka Leoni Wirth), kolem roku 1975, SLUB Dresden Deutsche Fotothek

Pražská ulice (Prager Strasse) se po své (re)konstrukci stala oblíbeným místem pro život obyvatel Drážďan, jak ukazuje tato fotografie ze 70. let 20. století. Je na ní zachycena skupina dětí hrajících si u fontány, kterou vytvořila umělkyně Leoni Wirth (1935-2012). Inspirací jí byly květiny a houby, které stylizovala. Toto hravé aranžmá vneslo do přímočarého urbanismu Pražské ulice svěžest a sváteční atmosféru. Složité prostorové uspořádání skupin kašen, precizně naplánované, mělo rozhodující vliv na atmosféru městského prostoru.

Fontány Leoni Wirthové, zejména pampeliškové kašny, patří bezpochyby k nejoblíbenějším uměleckým dílům v Drážďanech v období NDR. Ne všichni je však vnímali jako svébytná umělecká díla a po pádu Berlínské zdi, kdy byla Pražská ulice asanována, byly nemilosrdně demontovány. Kašna byla obnovena v mnohem menším měřítku a některé prvky, které byly považovány za nadbytečné, byly znovu izolovaně instalovány v jiných částech města, což vyvolalo zděšení umělkyně, která měla pocit, že její demontované dílo ztratilo smysl.

Sonia de Puineuf