Wilhelm Rudolph, Zöllner Straße, nedatováno (po roce 1945), Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Wilhelm Rudolf (1889-1982) – kreslíř, rytec a malíř – byl svědkem zkázy Drážďan, města, ve kterém studoval a kde strávil většinu svého života.

Tento obraz je součástí série kreseb a rytin, které zobrazují zničenou městskou krajinu, částečně pokrytou sněhem. Pocit opuštěnosti je umocněn autorovým zvláštním stylem, kdy vedle sebe staví drobné rychlé šrafury, aniž by nějak rozlišovalmezi zobrazovanými motivy. Obloha bez slunce tak jako by splývala s troskami a několika křehkými postavami, které se odvážily vstoupit do zničeného města.

Tento cyklus je vyvrcholením Rudolfova díla, které nutkavě zobrazuje hrůzu zkázy. Ve svých vzpomínkách popisuje noční můru, která v té době panovala: „Světlo 14. února 1945 osvětlovalo jen žhnoucí, doutnající peklo na Labi, kde byly den předtím Drážďany.“

Mnoho dalších umělců si zničené město vzalo za námět, zejména proto, že obnova Drážďan trvala dlouho. Ruiny tam stály desítky let jako přízraky ukradené slavné minulosti.

Sonia de Puineuf