Jacques Prévert, Barbara, úryvek z básně, 1946

Básník Jacques Prévert (1900-1977) navštívil Brest mezi válkami několikrát. Toto oceánské město pro něj bylo místem radostných setkání s přáteli umělci, spisovateli a dalšími intelektuály. Když se po válce do Brestu vrátil, objevil zde pole ruin. Pod dojmem tohoto zážitku napsal jednu ze svých nejslavnějších básní: Barbara.

Tato báseň, strukturovaná anaforou „Vzpomeň si na Barbaru“, vypráví o předválečném Brestu, kde básník v dešti pozoroval neznámou, krásnou a zamilovanou mladou ženu. V ulici Rue de Siam ji osloví muž. Postupně však tuto vzpomínku na prosté a pomíjivé štěstí vystřídá neúprosná realita tragických dějin: „šťastný déšť“ ustupuje „bouři železa oceli krve“ (bombardování). Výsledkem je město zničené bombami, město, „z něhož nic nezbylo“.

Barbara byla zhudebněna Josephem Kosmou a nazpíval ji Yves Montand. Sám Jacques Prévert několikrát recitoval tuto svou báseň, která je dnes neopominutelnou součástídědictví Brestu. Rue de Siam se stala významnou topografickou dominantou, městskou tepnou, která byla přebudovaná v období rekonstrukce a která shrnuje pohnutou historii Brestu ve 20. století. Pokud jde o Barbaru, jde o jméno Annie Noël, přítelkyně Jacquese Préverta z Brestu, která byla členkou odboje.

Sonia de Puineuf