Georges Milineau, Plán úpravy, zvelebení a rozšíření města Brest, 1920, Archives municipales de Brest

Tento plán vypracoval Georges Milineau, architekt města Brest, po první světové válce, kdy byly vyřazeny z provozu hradby vybudované Vaubanem v 17. století. Poté, co oficiálně ztratily svou obrannou roli, se dalo předpokládat, že jejich zničení umožní městu expandovat.

Milineau si proto představoval, že je nahradí „první okružní vnitřní silnice polygonálního tvaru“ – jakási zelená cesta kolem historického města. Tento projekt však narazil na obstrukce námořnictva. Námořnictvo požadovalo za přenesení hradeb přemrštěnou cenu, která by se připočetla k nákladům na jejich zničení. Tento projekt by umožnil propojit staré město s novějšími okrajovými čtvrtěmi.

Milineau také plánoval rozšířit ulici Rue de Siam, srovnat se zemí neudržované bloky, aby vznikla náměstí, a vytvořit pěší přístup k moři (území stále přísně střežené armádou). Tento ambiciózní plán hygienického města, otevřeného automobilové dopravě, racionálně rozčleněného a architektonicky sladěného, nemohl být ve své době realizován. Teprve násilná destrukce za druhé světové války umožnila, aby se tento projekt stal opět aktuálním.

Sonia de Puineuf