Hans Richter, Budova na Pirnaischer Platz, pohled od východu, návrh, 1930, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Architekt Hans Richter (1882-1971), který se do Drážďan přistěhoval v roce 1919, se zasloužil o zavedení architektonické moderny do vzkvétajícího hospodářství města. Nejvíce se proslavil stavbou sídliště Trachau.

Tato kresba znázorňuje jeho nedokončený projekt náměstí Pirnaischer Platz, které se nachází v blízkosti historického centra města. V pozadí je vidět věž obytného paláce (Residenzschloss). Richterův návrh náměstí ignoroval malebný vzhled oblasti: eklektickou stavbu vpravo postavil do kontrastu s radikálně moderní budovou, jejíž průhlednou, celoskleněnou fasádu podpírají sloupy.

Tento typ projektu reagoval také na výzvu pro rozvoj města v době zvýšené mobility. Na velikost veřejných prostranství se začalonahlížet novou optikou, která brala v potaz automobilovoua tramvajovou dopravu. To vyžadovalo opuštění úzkých uliček z minulosti ve prospěch širokých tříd. Náměstí Pirnaischer Platz je nyní důležitou křižovatkou a styčným bodem mezi rekonstruovaným městem a jeho okolím.

Sonia de Puineuf