Claude Jean-Baptiste Jallier de Savault, Neuskutečněný projekt náměstí Ludvíka XVI., plán, kolem roku 1785, Musée des Beaux-Arts de Brest

Tato kresba představuje projekt zkrášlení města, jak si ho na konci osvícenství představoval architekt Claude Jean-Baptiste Jallier de Savault (1739-1806). Velkolepé zařízení, které navrhl, spočívalo v instalaci královské sochy darované bretaňskými státy v roce 1784 na konci hradního poloostrova.

Název tohoto plánu je dostatečný pro pochopení symbolických a praktických otázek, které stály za jeho vypracováním. Především se jednalo o oslavu krále osvoboditele moří, korunovaného na konci americké války za nezávislost: socha tak údajně „velela přístavu, přístavišti a Gouletu“. V duchu doby byl tento typ pomníku vnímán jako skutečné ztělesnění panovníka a je pochopitelné, že takové postavení mu dodávalo hrdinský vzhled nejvyššího velitele námořnictva, v srdci prvního arzenálu království.

Šlo také o to, aby královské náměstí koexistovalo se „zařízeními plánovanými námořnictvem“. Tyto sklady, instalované na úpatí hradu a proti jeho proudu, se prolínají s monumentálním programem v obratné souhře veřejných a vojenských prostor. Rizika spojená s tímto svérázným soužitím nakonec přiměla správu námořnictva, aby od projektu, který se setkal s velkým nesouhlasem obyvatelstva, ještě před vypuknutím revoluce upustila.

Yvon Plouzennec