Bernardo Bellotto, známý jako Canaletto nebo Canaletto mladší, Drážďany, pohled na pravý břeh Labe, pod Augustovým mostem, 1747, Gemäldegalerie Alte Meister Dresden

Ital Bernardo Bellotto (1721/22 – 1780) byl synovcem slavného benátského malíře Canaletta a nechával si říkat stejným jménem. Tento obraz namaloval na plátno během svého pobytu v Drážďanech. Jedná se o jeden z nejslavnějších pohledů na město z 18. století, tedy z doby, kdy město přitahovalo svou nádherou pozornost umělců z celé Evropy.

Nejkrásnější památky zobrazil malíř v mírně naddimenzované velikosti (Augustův most, Frauenkirche, kostel Nejsvětější Trojice). Jejich siluety vynikají na pozadí velké modré oblohy a zároveň se odrážejí na hladině řeky Labe. Jedná se o velkolepé zobrazení ve styluvedut (pohledů na město) – tehdy oblíbeného malířského žánru. Bellotto se snažil svými pečlivými tahy přesně zobrazit elegantní architekturu města a jeho aktivity koncentrující se podél řeky. Vytříbenou paletou vytvořil prosvětlenou a uklidňující atmosféru.

Tento obraz je součástí rozsáhlé série maleb, které ukazují Bellottovu fascinaci hlavním městem Saska. Tyto snové obrazy podněcovaly představivost a ovlivnily vnímání Drážďan po celou dobu od svého vzniku. Posloužily jako inspirace i těm, kteří se podíleli na rekonstrukci historického centra města na konci 20. století.

Sonia de Puineuf