Plán Brestu podle projektu M. Vaubana, konec 17. st., Archives municipales de Brest

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) byl bezpochyby nejslavnějším projektantem opevnění své doby, ne-li všech dob. Jeho věhlas byl mezinárodní. Jako inženýr a vojenský architekt dal Francii „železný opasek“ (ceinture de fer) – obranný systém valů, který byl funkční ještě v 19. století.

Byl jmenován „velitelem místa Brest“ a v tomto městě zůstal. Geomorfologie Brestu mu připadala nevyhovující. Tento plán, nakreslený anonymní osobou, se nesnadno přizpůsoboval Vaubanovým představám o organizaci ulic. Ten by je mnohem raději viděl v pravidelném schématu. Tento princip uplatnil nejen na levém břehu Penfeldu (v jádru Brestu), ale i na levém břehu (Recouvrance). Tyto dva urbanistické celky propojil opevněním, které později představovalo velký problém, když se město muselo rozšiřovat.

Za bastiony se rozprostírala zelená krajina s poli a cestami, které již v 19. století předznamenaly ulice na okraji historického města.

Sonia de Puineuf