Stéphane Couturier, Náměstí Georga Treua v Drážďanech, analogová fotografie ze série Urban Archaeology, 1997

V roce 1997 byl fotograf Stéphane Couturier pozván Francouzským institutem v Drážďanech na umělecký pobyt. Výsledkem byla série snímků, které zvláštním způsobem zvěčňují rekonstrukční práce v historickém centru města.

Autor vytváří své obrazy precizní metodou, která spočívá ve zploštění pozorované scény kompozicí tvořenou ortogonální mřížkou a prvky ve stejnéhloubce ostrosti. Všechny elementy mají stejnou důležitost. Tato mimořádná pečlivost vede k záměrnému vizuálnímu zmatení různých rovin obrazu. Tak je tomu i v případě této fotografie náměstí Georga Treua, kde se objevuje obraz v obraze: plachta ukazující historickou budovu, jejíž rekonstrukce právě probíhá. V popředí jsou sloupy jeřábu a ubohé pozůstatky klasicistního paláce, v pozadí budova Albertina (bývalý arzenál, nyní muzeum umění 19. a 20. století), jejíž střecha je nahoře záměrně roztřepená, aby se narušila horizontální linie. To vše způsobuje, že výsledek na první pohled připomíná spíše fotomontáž než skutečnou fotografii.

Stéphane Couturier si rád pohrává s nejednoznačností tzv. fotografické objektivity. Přichází s těmito snímky s vysokým rozlišením, které se tisknou ve velmi velkých rozměrech, vyvádí tak diváka z míry a konstruuje pro něj skutečné prostředí. Umělec zpochybňuje naši schopnost zaujmout kritický odstup od obrazu města ve věčné (re)konstrukci, který nám předkládá v prchavém okamžiku jeho historie.

Sonia de Puineuf