Dieter Bankert, Soutěžní návrh Pražské ulice (Prager Straße) v Drážďanech, 1962, Deutsche Architektur, 3-1963.

V roce 1962 se v Drážďanech konala soutěž na projekt Pražské ulice (Prager Strasse), která znamenala modernistický obrat v architektuře a urbanismu města. Cílem bylo pokračovat v rekonstrukci pod novou záštitou. Byl opuštěn pompézní socialistický realismus a „národní tradice“ náměstí Altmarkt a Prager Strasse se stala ukázkovým fragmentem moderního socialistického města.

Prager Strasse, která při bombardování lehla popelem, bývala důležitou dopravní tepnou Drážďan s obchody a buržoazními budovami. Spojovala historické centrum s hlavním nádražím, přes které vždy přijížděli návštěvníci Drážďan. Záměrem tedy bylo přivítat je při příjezdu v nové atmosféře: v atmosféře šťastného, prostorného a světlého města, jak ukazuje tento obraztypický pro ducha soutěže.

Soutěž určila obrysy rekonstrukce (nebo spíše stavby, protože vznikla na panenském pozemku), která se inspirovala moderním hnutím meziválečného období. Můžeme zde vidět čisté formy budov uspořádané netypickým způsobem tak, aby vytvářely spíše náměstí než ulici.

Dieter Bankert patřil k těm architektům NDR, kteří byli obzvláště otevření novému vývoji a kteří nedbali na oficiální směrnice, což jeho kariéře neprospělo.

Sonia de Puineuf