Walter Möbius, Drážďany, náměstí Almarkt. Pohled od bývalého obchodu s módou Möbius na staveniště a obytné a obchodní budovy (1953-1956; arch. H. Schneider a K. Röthig), kostel Svatého kříže a radniční věž, 1953-1956, SLUB Dresden Deutsche Fotothek

Walter Möbius (1900-1959) byl prvním pracovníkem fotografického archivu Univerzitní knihovny v Drážďanech (nyní Německá fototéka). Tato Möbiusova fotografie zachycuje pohled z ptačí perspektivy na náměstí Altmarkt, které bylo v té době v rekonstrukci.

Snadno rozeznáte ojedinělé historické budovy – kostel Svatého kříže a věž radnice –, některé ruiny starých budov, ale především nové budovy, které náměstí strukturují. Jejich impozantní velikost a propracované fasády svědčí o snaze nabídnout obyvatelům města bydlení, které by vytvářelo iluzi, že konkuruje domům pánů minulosti. Jedná se o pozdní aplikaci doktríny socialistického realismu a „národních tradic“(formulované v SSSR) v oblasti architektury. Tyto „dělnické paláce“ měly symbolizovat sociální pokrok komunistické společnosti. Ústředním bodem města se stalo náměstí Altmarkt. Na severu je ohraničeno širokou dopravní tepnou, určenou pro oficiální akce a vojenské přehlídky nového politického režimu.

Díky vyvýšenému bodu, který Möbius zvolil pro svou fotografii, je možné vidět i dočasnoukasárnu v popředí, uspořádanou do čtverce. Jedná se o dočasnou architekturu, která umožňuje ubytování dělníků přímo na staveništi v komfortních podmínkách.

Sonia de Puineuf