Joseph-Victor Tritschler, Neuskutečněný projekt mostu v Brestu (Penfeld), 1843, Archives Municipales de Brest

Řeka Penfeld, historická kolébka Brestu, je úzce spjata s osudem města. Na obou březích vznikly obchodní a vojenské přístavy, ale dlouhou dobu neexistoval jiný způsob přepravy přes oba břehy než přívoz, který byl stejně náhodný jako nebezpečný.

Teprve v roce 1861, za druhého císařství, byl po téměř 30 letech průtahů a sporů mezi místními a státními orgány konečně otevřen Císařský most. Předcházelo mu několik spontánních návrhů, včetně návrhu Josepha-Victora Tritschlera (1815-1879).

V roce 1843 navrhl tento podnikatel a městský radní, kterému nechyběl umělecký talent, projekt visutého mostu s velkým obloukem. Most měl být vybaven pohyblivou mostovkou a uprostřed se otevírat, aby umožnil průjezd námořních lodí s nejvyššími stěžni. Jeho monumentální oblouk se měl tyčit 55 metrů nad nejvyššími přílivy a 400 schodů mělo umožnit zachovat pěší provoz během průjezdu lodí.

Ačkoli byl Tritschlerův velkolepý projekt v roce 1852 městskou radou v Brestu zachován, nakonec byl zamítnut ve prospěch kyvného mostu, který předložili architekt Nicolas Cadiat a inženýr Alphonse Oudry.

Christine Berthou-Ballot