Thomas Will, Rekonstrukce kostela Frauenkirche, 1996-2005

Po pádu Berlínské zdi podnítil drážďanský konstruktivní (či rekonstruktivní) impuls dlouholetý tajný sen: vzkřísit z popela Frauenkirche – nejkrásnější evangelický kostel v Evropě a historickou chloubu Drážďan.

S rekonstrukcí této budovy se v NDR, která nepřála náboženským projevům, nepočítalo. To se změnilo v roce 1989, kdy bylo založeno občanské sdružení s cílem vést kampaň za tento slavný projekt, známý jako „Drážďanská výzva“. Ten získal drtivou podporu obyvatelstva a byl potvrzen v místním referendu. Pozemek byl vyčištěn zbořením brutalistické přístavby budovy policejního prezidia, která byla postavena v blízkosti ruin kostela.

Dne 27. května 1994 byl položen základní kámen kostela Frauenkirche. Stavba trvala sedm let, během nichž mnoho amatérských i profesionálních fotografů dokumentovalo průběh prací.

Rekonstrukce byla založena na četných archivních dokumentech, vědeckých pracích a studiích zbývajících ruin. Ohněm zčernalé kameny starého kostela byly rozloženy na Neumarkt, očíslovány a začleněny do nové stavby. Nový kostel Frauenkirche tak má dvoubarevnou podobu, která svědčí o jeho pohnuté historii.

Sonia de Puineuf