Klaus Willem Sitzmann, Rekonstrukce kostela Frauenkirche, 1996-2005

Po pádu Berlínské zdi podnítil drážďanský konstruktivní (či rekonstruktivní) impuls dlouholetý tajný sen: vzkřísit z popela Frauenkirche – nejkrásnější evangelický kostel v Evropě a historickou chloubu Drážďan.

S rekonstrukcí této budovy se v NDR, která nepřála náboženským projevům, nepočítalo. To se změnilo v roce 1989, kdy bylo založeno občanské sdružení s cílem vést kampaň za tento slavný projekt, známý jako „Drážďanská výzva“. Ten získal drtivou podporu obyvatelstva a byl potvrzen v místním referendu. Pozemek byl vyčištěn zbořením brutalistické přístavby budovy policejního prezidia, která byla postavena v blízkosti ruin kostela.

Dne 27. května 1994 byl položen základní kámen kostela Frauenkirche. Stavební práce trvaly sedm let, během nichž fotograf Klaus Willem Sitzmann pravidelně navštěvoval staveniště, aby dokumentoval postup prací.

Rekonstrukce byla založena na četných archivních dokumentech, vědeckých pracích a studiích zbývajících ruin. Ohněm zčernalé kameny starého kostela byly rozloženy na Neumarkt, očíslovány a začleněny do nové stavby. Nový kostel Frauenkirche tak má dvoubarevnou podobu, která svědčí o jeho pohnuté historii.

Sonia de Puineuf