Gussy Hippold-Ahnert, Lázeň u Modrého zázraku, 1935, Hygiene-Museum Dresden

Na tomto malém akvarelu z 30. let 20. století zachycuje Gussy Erika Hippold-Ahnertová (1910-2003) Loschwitzský most, který byl slavnostně otevřen v roce 1893 a přezdívalo se mu “Modrý zázrak”. Jeho kovová konstrukce bez pilotů v řece byla považována za technický úspěch a jako taková byla velmi obdivována. Most se stal brzy dominantou Drážďan – města na cestě k modernitě.

Na úpatí mostu autor zobrazuje lázně, ke kterým vedla malá lávka. Město Drážďany bylo známé svým důrazem na respektování otázek veřejného zdraví. Loschwitzský most spojoval město se čtvrtí, kde byla na přelomu století vybudována četná sanatoria. Pobývaly zde osobnosti ze světa umění a politiky, které pomáhaly utvářet nový obraz Drážďan jako hlavního města hygieny.

Sonia de Puineuf