Res Urbanae – Pohledy na města v rekonstrukci: Brest a Drážďany

Výstava představuje studentské práce realizované v rámci univerzitní výměny mezi Fakultou Architektury Technické Univerzity v Drážďanech (TUD), Institutem Geoarchitektury Západobretonské Univerzity (UBO) v Brestu a Fakultou Architektury Vysokého Učení Technického (VUT) v Brně. Tyto diskuse vedly k zahájení transdisciplinárního projektu Res Urbanae na téma měst v rekonstrukci (www.res-urbanae.eu).

Studenti těchto tří univerzit navštívili Brest a Drážďany, aby posoudili architektonické a urbanistické výzvy, kterým tato města čelí.

Vystavené desky a modely poskytují srovnávací historii Brestu a Drážďan a zdůrazňují společné body jejich architektonického a urbanistického vývoje. Představují také možnou přestavbu bývalé věznice Pontaniou ve čtvrti Recouvrance v Brestu ve spojení s Carré des Arts, kde sídlí Vysoká škola umění. Rekonfigurace vnitřních bloků v přestavěném centru Brestu vyvolává širší otázky o možnostech urbanistické obnovy v srdci metropole.

Tato díla, zamýšlená jako průzkumná, jsou reakcí na dynamiku iniciovanoumetropolí. Odhalují rozvojový potenciál Brestu v procesu probíhající rekonstrukce.

Výstava  těchto studentských prací doplňuje paralelní výstavu “Brest – Drážďany: (re)konstrukce městské imaginace” v drážďanském Muzeu dopravy.